AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Privacyverklaring AmaZing Hengelo – Ladies Choir

Vanaf 25 mei 2018 wordt de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd, die strenge eisen stelt aan de verwerking van persoonsgegevens. AmaZing Hengelo – Ladies Choir heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG.

Contactgegevens

AmaZing Hengelo – Ladies Choir
info@amazinghengelo.nl
Kamer van Koophandel nummer: 73373516

Koorlid

De leden van het koor geven de benodigde persoonsgegevens  aan de secretaris van AmaZing Hengelo – Ladies Choir. Deze gegevens zijn nodig om het doel van AmaZing Hengelo – Ladies Choir ten uitvoer te kunnen brengen, om informatie te delen omtrent koorzaken en om het koor te kunnen promoten. Deze gegevens zijn ter inzage voor de bestuursleden en worden niet gedeeld met derden. Mocht het nodig zijn om deze gegevens toch te delen met derden, dan worden de leden daarvan op de hoogte gesteld.

Websitebezoeker

De website van AmaZing Hengelo – Ladies Choir is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent. Leden kunnen middels een aan hen verstrekte inlognaam en wachtwoord inloggen op een besloten deel van de website.

Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Als men naar aanleiding van de website van AmaZing Hengelo – Ladies Choir contact wil kan dat via een mailbericht naar info@amazinghengelo.nl. De aan ons verschafte persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Websitebezoekers hebben recht om de persoonlijke informatie die zij per mailbericht aan AmaZing Hengelo – Ladies Choir hebben gegeven in te zien en te laten verwijderen.
AmaZing Hengelo – Ladies Choir behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.