Privacybeleid

Privacyverklaring AmaZing Hengelo – Ladies Choir

Vanaf 25 mei 2018 wordt de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd, die strenge eisen stelt aan de verwerking van persoonsgegevens. AmaZing Hengelo – Ladies Choir heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG.

Wie zijn we

AmaZing Hengelo – Ladies Choir is een nieuw popkoor. Ons site adres is: https://www.amazinghengelo.nl.

Media

Voor AmaZing Hengelo – Ladies Choir worden met enige regelmaat foto’s en (video)opnames gemaakt van repetities en/of uitvoeringen, waarbij leden al dan niet herkenbaar in beeld zullen worden gebracht. Het gaat hierbij om opnames voor vertoning op Youtube, de openbare en besloten Facebookpagina, de website van AmaZing Hengelo – Ladies Choir. Deze opnames zijn bestemd voor educatief gebruik.
AmaZing Hengelo – Ladies Choir hecht eraan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht te nemen en streeft daarnaast naar helderheid in de communicatie met haar leden.
Foto- en video- en geluidsmateriaal zal worden gebruikt ten behoeve van de volgende doelen:
– Verbetering van zang en performance (intern en besloten);
– Delen van foto’s, video’s en geluidsopnamen van optredens en repetities (intern en extern);
– Promotionele activiteiten (extern en openbaar)
Wij verzoeken u, wanneer u op een van deze beelden staat en dat u verlangt dat u onherkenbaar of in het geheel niet in beeld wordt gebracht, u hiervoor een strekkend verzoek tijdig aan AmaZing Hengelo – Ladies Choir doet middels ons contactformulier.

 

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

 

Contactgegevens

AmaZing Hengelo – Ladies Choir
info@amazinghengelo.nl
Kamer van Koophandel nummer: 73373516

 

Koorlid

De leden van het koor geven de benodigde persoonsgegevens  aan de secretaris van AmaZing Hengelo – Ladies Choir. Deze gegevens zijn nodig om het doel van AmaZing Hengelo – Ladies Choir ten uitvoer te kunnen brengen, om informatie te delen omtrent koorzaken en om het koor te kunnen promoten. Deze gegevens zijn ter inzage voor de bestuursleden en worden niet gedeeld met derden. Mocht het nodig zijn om deze gegevens toch te delen met derden, dan worden de leden daarvan op de hoogte gesteld.

 

Websitebezoeker

De website van AmaZing Hengelo – Ladies Choir is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent. Leden kunnen middels een aan hen verstrekte inlognaam en wachtwoord inloggen op een besloten deel van de website.

Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Als men naar aanleiding van de website van AmaZing Hengelo – Ladies Choir contact wil kan dat via een mailbericht naar info@amazinghengelo.nl. De aan ons verschafte persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Websitebezoekers hebben recht om de persoonlijke informatie die zij per mailbericht aan AmaZing Hengelo – Ladies Choir hebben gegeven in te zien en te laten verwijderen.
AmaZing Hengelo – Ladies Choir behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.